OT – Przyjęcie Środka Trwałego


Papierowy obieg dokumentów
Elektroniczny obieg dokumentów od 2021 r.