Akcesoria laboratoryjne (materiały zużywalne)

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zostały zawarte umowy na sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM.

 

Jednostki organizacyjne UJ CM prowadzące działalność statutową zobowiązane są do zakupów asortymentu zgodnie z zawartymi umowami.

Dysponentom środków, których działalność finansowana jest ze źródeł zewnętrznych, w zakresie realizacji projektów badawczych, rozwojowych, eksperymentalnych oraz badań naukowych lub prac rozwojowych, zaleca się skorzystanie z zawartych umów. 

Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia

Jednostki organizacyjne UJ CM składają zapotrzebowanie na produkty z wykazu do Działu Zaopatrzenia UJ CM, który dokonuje zamówienia.

Towar wraz z fakturą dostarczany jest na adres  jednostki, a upoważniony pracownik sprawdza dostawę pod względem ilościowym, cenowym, jakościowym i potwierdza odbiór.

Opisaną fakturę wraz z datą wpłynięcia towaru do jednostki należy niezwłocznie przekazać do Działu Zaopatrzenia UJ CM.

 


Jeżeli NIE ZNALAZŁEŚ właściwego produktu, skontaktuj się z Sekcją Zakupów Działu Zaopatrzenia.