Artykuły biurowe

  • Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM ws. zakupu materiałów biurowych 

  • Zobowiązuje się wszystkie jednostki UJ CM do zakupu materiałów biurowych oraz papieru  zgodnie z zawartymi umowami.

  • Istnieje możliwość – po wcześniejszej rejestracji z użyciem służbowego adresu email w domenie uj.edu.pl – składania zamówień za pomocą uruchomionej na potrzeby UJ CM platformy internetowej pod adresem: www.biuroplus-krakow.pl.

  • Szczegółowy wykaz materiałów biurowych, na które można składać zamówienia do firmy Biuro Plus, zawiera załącznik materiały biurowe.

  • Istnieje możliwość – po wcześniejszej rejestracji z użyciem służbowego adresu email w domenie uj.edu.pl – składania zamówień za pomocą uruchomionej na potrzeby UJ CM platformy internetowej pod adresem: https://sklep.lobos.pl/ 

  • Szczegółowy wykaz papieru, na który można składać zamówienia do firmy Lobos, zawiera załącznik papier.  

  • Jeżeli NIE ZNALAZŁEŚ właściwego produktu, skontaktuj się z Sekcją Zakupów Działu Zaopatrzenia.

UWAGA: każdy zakup artykułów spoza listy przetargowej wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Zastępcy Kwestora UJ ds. Collegium Medicum lub Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum.