Aparatura specjalistyczna

Definicja aparatury specjalistycznej
 

Aparatura specjalistyczna to urządzenia badawcze, pomiarowe, laboratoryjne oraz ich zestawy, o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych.

Co do zasady do aparatury specjalistycznej (naukowo-badawczej) nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń służących do celów biurowych.


 
Zakup aparatury specjalistycznej 

Zakup aparatury specjalistycznej odbywa się przy współpracy Sekcji Aparatury Działu Zaopatrzenia – będącej działem kompetencyjnym- zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych w UJ CM . 

Wnioskodawca przesyła wniosek o udzielenie zamówienia publicznegopotwierdzonym finansowaniem zakupu wraz z wymaganymi dokumentami, w tym załącznikiem nr 3.


    
Dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki do zakupów aparatury służącej potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych

Więcej informacji uzyskasz od pracowników:

 

mgr inż. Jolanta Paluch- Padykuła
 e-mail:  jolanta.paluch-padykula@uj.edu.pl
 tel.: 12 433 27 85, wew. 9007
pokój nr 239, godz. pracy: 730 – 1530