Aktualne informacje

21-09-2023 Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie zakupu materiałów biurowych z firmą BIURO PLUS


08.09-2023 Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę THERMO FISHER SCIENTIFIC


11-05-2023 Ogłoszenie Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 11 maja 2023r.w sprawie: składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na rok 2024


13-03-2023 Komunikat nr 10 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 13 marca 2023 roku w sprawie: umowy MTA (Material Transfer Agreement) na produkty ATCC z Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum


09-03-2023 Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę BECTON DICKINSON BIOSCIENCES


01-02-2023 Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę PROMEGA


02-11-2022 Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Techne


18-10-2022 Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie sukcesywnych dostaw papieru


10-08-2022 Komunikat Działu Zaopatrzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w sprawie zakupów materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących

 


19-11-2021 Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM ws. dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę THERMO FISHER SCIENTIFIC


15-11-2021  Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę PROMEGA


28-10-2021 Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Techne


05-10-2021 Informujemy o zakończeniu umowy nr 141.2711.20.2020 na dostawę odczynników firmy Thermo Fisher Scientific. Aktualnie procedowane jest nowe postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostaw odczynników Thermo Fisher Scientific.


Komunikat nr 15 Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 29 maja 2020 roku w sprawie: zakupu środków ochronnych realizowanych przez jednostki UJ CM


21-01-2021 Komunikat Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum w sprawie: zakupów sprzętu komputerowego z zastosowaniem 0% stawki podatku VAT


Zarządzenie nr 29/CM Prorektora ds. Collegium Medicum z 4 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentu potwierdzającego odbiór środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej oraz zasad prawidłowego gospodarowania składnikami majątku.


29-05-2020 Komunikat  Zastępcy Kanclerza ds. Collegium Medicum z 29 maja 2020 roku w  sprawie: zakupu środków ochronnych realizowanych przez jednostki UJ CM


11-02-2020 Komunikat Działu Zaopatrzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w sprawie zmian teleadresowych dotyczących magazynu prowadzonego przez Sekcję Zakupów


23-01-2020 Komunikat Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 23 stycznia 2020 roku w sprawie: nowego wzoru opisu faktur w związku z obowiązkiem sprawdzania rachunków bankowych dostawców z wykazem Krajowej Administracji Skarbowej


23-01-2020 Komunikat Zastępcy Kwestora ds. Collegium Medicum z 23 stycznia 2020 roku w sprawie: wystawiania dokumentów OT dla środków trwałych i wartości niematerialnych i  prawnych


02-01-2020 r. Dział Zaopatrzenia UJ Collegium Medicum informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają dane teleadresowe Zespołu Wsparcia Technicznego w Sekcji Aparatury:

ZESPÓŁ WSPARCIA TECHNICZNEGO

ul. Kopernika 7, budynek portierni

31-034 Kraków

tel. 12 429-22-13 


13-08-2019 Komunikat Działu Zaopatrzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w sprawie sukcesywnych dostaw projektorów dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na lata 2019/2020


30-10-2018 Komunikat nr 27 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 30 października 2018 roku w sprawie: ewidencjonowania i gospodarowania składnikami majątku przez jednostki organizacyjne UJ CM


09-02-2018 Komunikat nr 5 Zastępcy Kanclerz UJ ds. CM z 9 lutego 2018 roku w sprawie: zakupu oraz eksploatacji urządzeń ciśnieniowych (autoklawy, sterylizatory)


17-01-2018 Komunikat nr 3 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 17 stycznia 2018 rok w sprawie: obowiązku umieszczania na fakturach zakupowych numerów fabrycznych / seryjnych


01-12-2017  Informacja Działu Zaopatrzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w sprawie realizowania zakupów zgodnie z umowami zawartymi  w trybie przetargów nieograniczonych.


16-08-2017 Zarządzenie nr 16 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum w sprawie: zasad przydzielania i używania przez pracowników ubioru służbowego


16-08-2017 Zarządzenie nr 15 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum w sprawie: zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym.