Środki czystości

Umowa z dnia 10.02.2023 r. na sukcesywną dostawę środków czystości i materiałów sanitarnych nr 141.2711.49.2022 obowiązująca do dnia 10.02.2024 r.