Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (tonery)

  • Zgodnie z Komunikatem z dn. 10.08.2022 r. Kierownika Działu Zaopatrzenia UJ CM ws. zakupu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, zobowiązuje się wszystkie jednostki UJ CM do zakupu tego asortymentu na potrzeby działalności statutowej zgodnie z zawartą umową z firmą JM Data s.c.

  • Dysponentom środków, których działalność finansowana jest ze źródeł zewnętrznych, w zakresie realizacji projektów badawczych, rozwojowych, eksperymentalnych oraz badań naukowych lub prac rozwojowych, zaleca się skorzystanie z dostaw artykułów objętych niniejszą umową. 

  • Szczegółowy wykaz materiałów eksploatacyjnych, na które można składać zamówienie do JM Data s.c., zawiera załącznik nr 1 do umowy.

    Ze strony Wykonawcy osobami do bieżącej współpracy w zakresie realizacji umowy upoważnieni są: p. Tomasz Miłkowski, p. Mariusz Bakuła, p. Małgorzata Wójcikowska : tel. 22 673 02 22.

  • Jeżeli NIE ZNALAZŁEŚ właściwego produktu, skontaktuj się z Sekcją Zakupów Działu Zaopatrzenia.

 

UWAGA: każdy zakup tych artykułów spoza listy przetargowej wymaga uzyskania wcześniejszej zgody

Zastępcy Kwestora UJ ds. Collegium Medicum lub Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum.