Materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących (tonery)

 

UWAGA: każdy zakup tych artykułów spoza listy przetargowej wymaga uzyskania wcześniejszej zgody

Zastępcy Kwestora UJ ds. Collegium Medicum lub Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum.