Odczynniki

Zobowiązuje się wszystkie jednostki UJ CM do zakupu odczynników do działalności dydaktycznej i  statutowej zgodnie z zawartymi umowami w trybie przetargu nieograniczonego.

Dysponentom środków, których działalność finansowana jest ze źródeł zewnętrznych, w zakresie realizacji projektów badawczych, rozwojowych, eksperymentalnych oraz badań naukowych lub prac rozwojowych, zaleca się skorzystanie z podpisanych umów. 

Odczynniki dostępne w ramach podpisanych Umów:

Wykaz produktów firmy Becton Dickinson (Umowa nr 141.2711.62.2022.)

Zasady realizacji zakupu odczynników wytwarzanych przez Becton Dickinson (Umowa nr 141.2711.62.2022.)

Wykaz produktów MERCK LIFE SCIENCE (Umowa nr 141.2711.21.2022)

Zasady realizacji zakupu odczynników wytwarzanych przez Merck Life Science (Umowa nr 141.2711.21.2022)

Wykaz produktów firmy BIO-TECHNE

Zasady realizacji zakupu odczynników wytwarzanych przez BIO-TECHNE

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM ws. dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę THERMO FISHER SCIENTIFIC (Umowa nr 141.2711.22.2023)  

 Wykaz produktów firmy THERMO FISHER SCIENTIFIC (Umowa nr 141.2711.22.2023)

Zasady realizacji zakupu odczynników w firmie THERMO FISHER SCIENTIFIC (Umowa nr 141.2711.22.2023)

Wykaz produktów Affinity Biosciences, Biomol, Biorbyt, Cayman Chemical, Clontech, EIAab, Jackson IR, ScienCell, STEMCELL, Takara, Vector Laboratories (Umowa 141.2711.18.2022)

Zasady realizacji zakupu odczynników wytwarzanych przez firmy: Affinity Biosciences, Biomol, Biorbyt, Cayman Chemical, Clontech, EIAab, Jackson IR, ScienCell, STEMCELL, Takara, Vector Laboratories (Umowa 141.2711.18.2022)

Wykaz produktów  PROMEGA (Umowa 141.2711.50.2022)

Zasady realizacji zakupu odczynników wytwarzanych przez firmę PROMGA (Umowa 141.2711.50.2022)


Jeżeli NIE ZNALAZŁEŚ właściwego produktu, potrzebujesz odczynnika specjalistycznego, skontaktuj się z Sekcją Zakupów Działu Zaopatrzenia i złóż zapotrzebowanie.