Wsparcie techniczne

Zespół Wsparcia Technicznego
ul. Kopernika 7, godz. pracy: 730– 1530
tel.: 12 429-22-13 

Do zadań Zespołu Wsparcia Technicznego należy w szczególności:
1) wykonywanie konserwacji i napraw aparatury będącej własnością UJ CM lub zlecanie tych prac zewnętrznym serwisom specjalistycznym, a także zakup części zamiennych do bieżących napraw,
2) nadzór nad stanem technicznym aparatury należącej do UJ CM,
3) wsparcie techniczne przy realizacji zakupów,
4) obsługa sprzętu audiowizualnego,
5) wydawanie opinii o stanie technicznym urządzeń. 
 


mgr inż. Dominik Mateszew
 e-mail:dominik.mateszew@uj.edu.pl

            Kierownik Zespołu 

 

Roman Rybowicz

 e-mail:roman.rybowicz@uj.edu.pl

 

 • obsługa wniosków kasacyjnych
 • montaż aparatury
 • naprawa i eksploatacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń ciśnieniowych
 • obsługa audio-wizualna wydarzeń

 

 

Krzysztof Nazarko

 e-mail:k.nazarko@uj.edu.pl

 

 

 • wydawanie opinii technicznych
 • montaż aparatury
 • naprawa i eksploatacja sprzętu komputerowego
 • obsługa audio-wizualna wydarzeń

 

inż. Piotr Czapla                                            
 e-mail:  p.czapla@uj.edu.pl

 

 

 • montaż aparatury
 • wydawanie opinii technicznych
 • naprawa i eksploatacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń ciśnieniowych
 • obsługa audio-wizualna wydarzeń