Odzież ochronna i obuwie robocze

Odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej  

 

 Zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym określa Zarządzenie nr 15 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dn. 16.08.2017r. 

 

 Tabelę norm zawiera Załącznik nr 1 do Zarządzenia.   

 

 Wykaz stanowisk, na których dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia roboczego zawiera Załącznik nr 2 do Zarządzenia.  


Ubiór służbowy

 

 Zasady przydzielania i używania przez pracowników ubioru służbowego określa Zarządzenie nr 16 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dn. 16.08.2017r. 

 

 Tabelę norm zawiera Załącznik nr 1 do Zarządzenia.   

 


Więcej informacji uzyskasz od pracowników:

Eryk Hrehoruk

e-mail:eryk.hrehoruk@uj.edu.pl
 tel.: 12 433 27 56
pokój nr 0150 parter, godz. pracy: 730 -1430