Skanery

Zobowiązuje się wszystkie jednostki UJ CM do zakupu skanerów  wykorzystywanych  do działalności statutowej  zgodnie z zawartą w trybie przetargu nieograniczonego umową firmą OPTIserw.

Dysponentom środków, których działalność finansowana jest ze źródeł zewnętrznych, w zakresie realizacji projektów badawczych, rozwojowych, eksperymentalnych oraz badań naukowych lub prac rozwojowych, zaleca się skorzystanie z dostaw sprzętu objętego niniejszą umową.

 

 W celu zakupu wybranego urządzenia złóż wniosek    

 

WYKAZ SPRZĘTU: dotyczy  przetargu na dostawę sukcesywną sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ CM na rok 2018/19 – Umowa nr 141.2711.39.2018  z dn. 3.07.2018 r. 

 

Skanery (ceny brutto- w momencie otrzymania zaświadczenie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podatek VAT zostanie zwrócony)

 

Skaner S1 Epson Perfection V370 Photo

cena 717,09 zł

 

 


 

Jeżeli NIE ZNALAZŁEŚ urządzenia spełniającego Twoje wymagania, skontaktuj się z Sekcją Aparatury Działu Zaopatrzenia.