Urządzenia wielofunkcyjne

Zobowiązuje się wszystkie jednostki UJ CM do zakupu drukarek wykorzystywanych do działalności statutowej zgodnie z zawartą w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawa Zamówień Publicznych umową firmą Copy Felix 

Dysponentom środków, których działalność finansowana jest ze źródeł zewnętrznych, w zakresie realizacji projektów badawczych, rozwojowych, eksperymentalnych oraz badań naukowych lub prac rozwojowych, zaleca się skorzystanie z dostaw sprzętu objętego niniejszą umową.

 

 W celu zakupu wybranego urządzenia złóż wniosek    

 

Dotyczy  przetargu na sukcesywną dostawę urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych UJ CM na rok 2021/22  –Umowa  nr 141.2711.5.2021 część 1 z dn. 26.07.2021 r. 

Długość gwarancji na urządzenia wielofunkcyjne wynosi 36 miesięcy, on-site – w miejscu u użytkownika

Serwis gwarancyjny wykonywać będzie Copy Felix, ul. Eisenberga 7, 31-523 Kraków , serwis@copyfelix.com.pl, tel: 12633-49-49

 

Urządzenia wielofunkcyjne:

Urządzenie wielofunkcyjne UW1 – monochromatyczne, (Xerox WC3345VDNI)

 cena 1341,93 zł

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie wielofunkcyjne UW2 – kolorowe,
(Xerox WC6515VDNI) 

                                    cena 2889,27 zł

 

brak dostępności, w celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji Aparatury

 

 

 

   

 


Jeżeli NIE ZNALAZŁEŚ urządzenia spełniającego Twoje wymagania, skontaktuj się z Sekcją Aparatury Działu Zaopatrzenia.